BÁRCZAY EMLÉKSZOBA ÉS BÁRCZAY CÍMER ÁTADÁSA, AVATÁSA

2017. május 19.

Az Összetartozás napjához közeledve Miskolc egyik nemesi kúriájában az elődök tiszteletére egy Bárczay emlékszobát adunk át. A régi szocialista időkből, már rég nem használt címert is lecseréljük a Bárczay család és Miskolc város címerével.

A Bárczayak származásukat 1209-ig tudják visszaigazolni. 1277-ből származó királyi oklevél igazolja nemesi származásukat. Zsigmond királytól kapták nemesi címerüket. Már a 15. századtól viseltek őseik megyei hivatalt. Volt köztük alispán, királyi táblai ülnök, megyei követ az országgyűlésen, országgyűlési képviselő, államtitkár és miniszter helyettes is. Miskolc-Hejőcsaba lakosai most is szeretik az ide látogató Bárczayakat, akik amennyire tudják most is segítik a helyi lakosságot.